Cisco HyperFlex – Paindlik, võimekas ja kohanduv IT-infrastruktuur

Cisco HyperFlex – Paindlik, võimekas ja kohanduv IT-infrastruktuur

Ajaloos tagasi vaadates võib välja tuua mitmeid huvitavaid verstaposte, mis on oluliselt kujundanud ja muutnud ettevõtete IT-infrastruktuuri kasutust. Näiteks Active Directory kasutuselevõtt, virtualiseerimise igapäevaseks muutumine ja paljud teised sündmused. Iga selline suurem muudatus muutis ka sellele järgnevate IT lahenduste igapäevast haldamist. Viimase paarikümne aasta jooksul on järjest suurenev vajadus uue arvutus- ja salvestusvõimsuse järele tekitanud ettevõtete serveriruumides fragmenteerumise ning suure hulga erinevaid seadmeid. See omakorda on lisanud lahendustele keerukust ja ka täiendavaid halduskulusid.

Kui sinu vajadus on paindlik, võimekas ja kohanduv IT-infrastruktuur, siis Cisco HyperFlex süsteemid võivad olla just sinu jaoks.

Millest siis HyperFlex koosneb?

Kuna tegu on Cisco tooteportfelli kuuluva lahendusega on komponentidena kasutusel loomulikult Cisco enda pakutavad seadmed. Serveritena Cisco Unified Computing Systems (Cisco UCS) lahendus, kus samaaegselt saab kasutada nii plaat- kui ka räkitavaid servereid, mis võimaldab saavutada täpselt vajadusele vastav arvutusvõimsus ja andmesalvestuspind.

Andmesalvestuseks on kasutusel Cisco HyperFlex HX Data Platfom –  suure jõudlusega kõrgkäideldav tarkvaraline andmesalvestuslahendus, mis omab enamusi traditsiooniliste andmemassiivide funktsionaalsusest. Serverites olevad SSD või NVMe andmekandjad moodustavad suure vahemälu kihi, kus eemaldatakse dubleeritud andmed (deduplication) ning seejärel andmed pakitakse (compression) ning kirjutatakse pöörlevatele ketastele. Kasutada saab andmete kahe- või kolmekordset liiasust (replication factor). Loomulikult on olemas ka andmete üleprovisjoneerimise võimalus, kiirkoopiad, kloonid ja replikeerimisvõimekus.

Võrguslahendusena on kasutusel 10Gb/s või 40Gb/s läbilaskevõimega Fabric Interconnectid, mis tagavad piisava jõudluse andmeliikluse teenindamiseks.

Integreeritud haldus muudab süsteemi iseseisvaks ja teadlikuks muudatustest raudvaras, mis võimaldab lisatud komponendid kohe automaatselt kasutusele võtta.

Tüüpilises virtuaalkeskkonnas hallatakse virtuaalseid servereid ning kettamassiive eraldi, mis võib ressursside halduse keerukamaks teha. Cisco HyperFlex võimaldab näha, hallata ja optimeerida oma virtuaalkeskkonda ja salvestuspinda kõike ühest ja lihtsasti hoomatavast halduskeskkonnast.

Kogu süsteem tervikuna on disainitud toetama suurt hulka erinevate profiilidega rakendusi nii andmekeskustes, (nii privaat- kui hübriid-)pilvelahendustes ja harukontorites. Seega võib Cisco HyperFlex-i nimetada esimeseks hüperkoondatud platvormiks, mis pakub terviklahendust kasutades selleks tarkvaraliselt-defineeritud infrastruktuuri. Tuginedes Forresteri ja IDC turuuuringutele on HyperFlex juba praegu hüperkoondatud lahenduste turuliider.

Cisco HyperFlex süsteemides on paindlikud arvutusvõimsuse, võrgu ja salvestuspindade kogumid, mida on lihtne hallata ja skaleerida. Ressursse saab lisada ja eemaldada vastavalt kasutusvajadusele ning tuua pilvekeskkonna tegelikule kasutusele põhineva finantsmudeli oma andmekeskusesse, mis omakorda võimaldab kiiremini reageerida ettevõtte vajadustele ning kiirendada ka innovatsiooni.

HyperFlex on pidevalt arenemas ning erinevaid funktsionaalsusi lisandub pea iga täiendava versiooniga. Näiteks versioonis 3.0 lisandus ka Microsoft Hyper-V virtualiseerimisplatvormi tugi. Lisaks toetab HyperFlex FlexVolume Kubernetese poolt hallatud konteinereid, mis omakorda võimaldab pilverakenduste arendamist ning kasutuselevõttu Cisco Container Platformi kasutades.

Loomulikult on oma HyperFlex privaatpilvest võimalik liigutada ka konteinerid mis tahes avalikku pilveteenusesse, eeldusel et pilveteenuse pakkuja pakub Kubernetesel baseeruvaid konteinerteenuseid ja veel palju muudki.