Tallinna Lennujaama referents

Lahendamist vajavad probleemid:

Tallinna Lennujaama IT võrgu infrastruktuur oli aja jooksul üles ehitatud vastavalt esilekerkinud vajadusetele, puudus ühtne haldus ja loogiline arhitektuur, paljudel seadmetel oli lõppenud tehniline tugi. Seoses videovalve andmete hüppelise kasvuga tekkis vajadus suurte andmemahtude salvestamisele moel, mis tagaks andmete säilimise ja kättesaadavuse ka kriisiolukordades.

Lahendused:

Santa Monica Networks alustas lennujaama IT infrastruktuuri värskendust koostöös Tallinna Lennujaama IT osakonnaga aastal 2011 ja esimeseks projektiks oli ruuterite vahetus nii Tallinnas kui väikelennujaamades.

Järgnes tuumikvõrgu switchide vahetus, mille käigus ehitati uue võrgulahenduse tuumik HPE FlexFabric 5820 seeria switchidele. Ääreswitchideks sai vastavalt asukoha nõuetele valitud kas HPE 3800 seeria switchid või HPE 5400zl seeria modulaarsed switchid. Tänaseks on kogu lennujaama territooriumi kattev võrgulahendus üles ehitatud HPE/Aruba swichidel ja võrguhaldus toimub HPE Intelligent Management Center (IMC) platvormil.

Aastal 2012 tekkis peamiselt seoses videovalve andmete kasvuga vajadus suurte andmemahtude salvestamise järele. Peamisteks nõueteks olid andmete salvestamise kindlus ja kättesaadavus olenemata salvestamiseks kasutatava riistvara võimalikest riketest või terve andmekeskuse töövõime kaost.

Koostöös kliendiga jõudsime sobivaima kõikidele püstitatud nõudmistele vastava lahenduseni, milleks osutus HPE StoreVirtual scale-out Storage System. Antud andmesalvestuslahendus on üles ehitatud jagatud kettapinnal, mis on paigutatud kahte andmekeskusesse ning asetseb paljudes serveriõlgades, kusjuures iga õlg annab lahendusele juurde nii kettapinda kui arvutusvõimsust. Samas on andmed jagatud serveriõlgade vahel selliselt, et olukorras, kus misiganes server või isegi üks andmekeskustest osutub kättesaamatuks, on andmed endiselt kättesaadavad. Serveriõlad on omavahel ühendatud 10Gbit iSCSI võrku kasutades HPE FlexFabric 5920 seeria suure paketipuhvriga andmekeskuse switche, mis pakuvad parimat jõudlust ja töökindlust just iSCSI võrkudele. Andmekeskuste vaheline side toimib  samuti üle 10Gbitise optilise ühenduse.

Lisaks suure kettamahuga serveriõlgadele sisaldab sama HPE StoreVirtual lahendus ka mõningaid suurema jõudlusega, mille kettapind on kasutusel VMware keskkonna poolt. Keskkonna esmane paigaldus ja seadistus on tehtud Santa Monica Networksi inseneride poolt, kuid täna lahenduse lihtsusele on keskkonna laiendamine ja haldamine teostatav kliendi enda administraatorite poolt.

Tänaseks on kogu andmehoidla lahendus kasvanud üle 1,2PB kogumahule.

  • HPE FlexFabric 5820 switch, HPE FlexFabric 5920 switch;
  • HPE StoreVirtual 4000 Storage;
  • HPE ProLiant DL3x0 seeria serverid;
  • Aruba 3800 switch, Aruba 5400 zl2 Switch;
  • HPE Intelligent Management Center (IMC)

Klient:

Tallinna Lennujaam AS tegevusaladeks on lennuväljataristute käitamine ning rahvusvaheliste ja siseriiklike liini- ja üldlennunduse õhusõidukite, reisijate ja kauba maapealne teenindamine. Ettevõte käitab ja arendab Tallinna, Kuressaare, Kärdla, Pärnu, Tartu lennujaama ning Kihnu ja Ruhnu lennuvälja. Tallinna Lennujaam teenindas 2016. aastal üle 2,2 miljoni reisija.

Tallinna Lennujaama tegevuse eesmärk on pakkuda rahvusvahelisi ühendusi, mis aitavad kaasa riigi ettevõtluse ja turismi arengule ning seeläbi konkurentsivõime kasvule. Soov on olla tuntud ja tunnustatud lennutranspordi sõlm Põhja-Euroopas, toimides kliendikeskse, kvaliteetset teenust osutava ja efektiivselt majandava äriühinguna. Tallinna Lennujaam ei saa saada maailma suurimaks, küll aga maailma hubaseimaks lennujaamaks. Oluline on reisija rahulolu.