Tänapäevane vajadus IT lahenduste järgi on seadnud kõrgendatud nõuded jõudlusele ja käideldavusele. Elastifile ECFS on kiirel SSD ja välkmälu tehnoloogial põhinev uuenduslik tarkvaraline hüpertaristu lahendus. Elastifile ECFS võimaldab andmete mitmetasemelist talletamist kiire ja aeglase andmesalvesti vahel, hoides kallimat ressurssi aktiivsete lahenduste tarvis. Elastifile on hüpertaristu lahendus võimaldades rakendusi käitada klastri enda ressursil. Lahenduse riistvara võib olla misiganes tootja serveri platvorm. Elastifile on suurepärane täiendus töötamaks koostöös Scality  teise taseme andmetalletuslahendusega. Ka võimaldab Elastifile ehitada hübriidpilve keskkonda, kasutamaks teenusepakkuja avaliku- või privaatpilve teenust.

Meie koostöö:

Elastifile on oluline täiendus Santa Monica Networks tooteportfellis alates 2017 aastast. Elastifile on komponent, mis lisab paindlikust jäika IT keskkonda.Infosüsteemide jätkusuutlikus sõltub alustaristu paindlikusest. Oleme Santa Monica Networks’is otsinud innovaatilisi IT taristu komponente loomaks dünaamilisi keskkondi, samas toomata ohvriks käideldavuse ja suutlikuse. Elastifile ECFS on üks väheseid platvorme võimaldamaks tuua ettevõttesse pilve ajastu kiire hüpertaristu.

Elastifile hüpertaristu keskkonna võib ehitada üle mitme lokatsiooni, talletades mitteaktiivse informatsiooni turvaliselt CloudConnect abil teenusepakkuja juures objektipõhisesse lahendusse. See võimaldab meil ehitada mitmetasemelise ning optimeeritud talletussüsteemi, võimaldades kalli ja kiire lahenduse suurus ja kulud hoida kontrolli all.

Elastifile võimaldab ehitada hübriidtaristu, kus primaarne ressurss asub ettevõtte enda serveruumis ning käideldavuse tagamiseks on ehitatud virtuaalne klaster teenusepakkuja juures (Google, Amazon Web Services, Azure, kohalikud teenusepakkujad, jne).

Elastifile ECFS olulisteks võtmesõnadeks on:

* Unifitseeritud ligipääs andmetele (oma andmekeskuses või pilves)
* CloudConnect mitteaktiivsete andmete liigutamine pilveteenusepakkuja juurde
* Paindlikus ja skaleeritavus – klastri suurus võib ulatuda tuhandete serveriteni
* Lahendus algselt disainitud välkmälu tehnoloogia ketastele