Eesti Loto referentslugu

Eesti Loto referents

Koostöö Eesti Loto ja Santa Monica Networksi vahel algas aastal 2010. Ühest ruuteri seadistamisest sai pikaajaline ning meeldiv koostöö, mis kestab siiani. Seitsme pika aasta jooksul oleme koostööd teinud enamjaolt võrgu- ning turvalahenduste osas. Oleme aidanud Eesti Lotol disainida, implementeerida ning hallata nende IT võrgu taristut.

Aastast 2015 on Eesti Loto üks mitmetest klientidest Eestis ning üks paljudest Euroopas, kes kasutab meie poolt pakutavat SantaCare Managed Service võrguhaldusteenust.

SantaCare Managed Service raames:

 • Monitoorime võrguseadmeid
 • Varundame koopiaid konfiguratsiooni failidest
 • Teostame veahaldust
 • Hoiame seadmete tarkvara uusimal soovitatud versioonil
 • Sooritame vajadusel riistvara vahetuse selle asukohas
 • Anname kliendile ligipääsu monitooringule ning haldusliidestele
 • Raporteerime teenustasemeid ning intsidente

Miks SantaCare Managed Service? Peamine põhjus on lihtne, olime juba väga hästi kursis olemasoleva infrastruktuuri ning disainiga ning omasime võimekust pakkuda 24/7 reaalselt mehitatud haldusteenust. See oli järgmine loogiline samm, kuna sarnaselt paljudele teistele Eesti ettevõtetele pole ka Eesti Lotol suurt IT-osakonda, samas on võrguteenuse toimimine äriliselt kriitilise tähtsusega. Kvaliteetne IT võrkude haldamine nõuab väga spetsiifilist oskusteavet ja kogemusi, kuid ajaliselt ei nõua see täistöökohaga inimest, mis teebki võrguteenuse sisseostmise atraktiivseks ja äriliselt põhjendatuks paljudele ettevõtetele.

 Santa Monica Networks osutus valituks tänu:

 • Teenuse hinnale
 • Kadus ära pudelikael ja risk ühe inimese kompetentsi ning kättesaadavuse näol
 • Pikaajaliselt soodsam kui tekitada endale majasiseselt vastav kompetents
 • Ligipääs SMN’i kõikidele kompetentsidele (~100 spetsialisti Baltikumis ja Soomes)
 • Erinevate IT taristu arendustööde teostamine on soodsam ja kiirem

Kokkuvõtvalt on teenuse eesmärk kliendil majasisest IT ressurssi kasutada ennekõike ettevõtte poolt seatud äriliste tulemuste saavutamiseks, IT taristu toimimine on selles küll olulisel kohal, ent ei loo ettevõtte jaoks eristuvat lisandväärtust.