IT kasutajatoe teenused

Pakume SantaCare kaubamärgi all I taseme kasutajatoe (Helpdesk) personaalhalduse teenust. Aitame Sinu ettevõtte töötajaid kõigis IT alastes küsimustes, et nad saaksid maksimaalselt keskenduda Sinu põhiärile. Vastame küsimustele, nõustame, registreerime ja lahendame kõik pöördumised kas kaughalduse vahendusel või vajadusel kohapeal.

SantaCare personaalhalduse kasutajatoe teenused sisaldavad:

  • Pöördumiste vastuvõtmist ja registreerimist
  • Kasutajate nõustamist
  • Pöördumiste lahendamist kaughalduse vahendusel
  • Lihtsamate tellitud muudatustööde teostamist ja süsteemide haldust
  • Vajadusel kliendikülastust

Keerulisemate pöördumiste korral kaasame vajadusel järgmise taseme tippspetsialiste. Lahendame kõik teie IT-alased küsimused alati tõhusaimal viisil.